Blogg gratis Logga in
Info
Min bild!
Om: I begynnelsen sprang jag ur nyfikenhet I nyfikenhet vandrar jag alltjämt Kunskap samlar jag Visdom söker jag Vem är det jag som ur nyfikenhet sprang
Kategorier
Länkar
Nä SOSSAR, detta duger inte! (Om S-bloggares eftervalsanalys)
Joakim | 30 December, 2006 23:27

Trots att jag inte är socialdemokrat, utan miljöpartist, är den framtida inriktningen på socialdemokratin av vitalt intresse för mig. Jag personligen tror att det är en röd – grön allians som har störst potential att hitta avgörande lösningar för framtidens utmaningar. Därför har jag med spänning följt de socialdemokratiska bloggarnas försök till eftervalsanalys för att ur dem spå vad som måhända komma skall.

Joel Malmqvist gör i studenttidningen Libertas en analys som fått mycket erkännande och som nu finns tillgänglig på hans blogg. Joel ser Sverige som ett statiskt samhälle indelat i tre väldefinierade klasser, LO – TCO –SACO. De två första klasserna är de traditionellt trogna socialdemokratiska väljargrupperna och för vilka fördelningspolitiska frågor är helt avgörande för valet av parti. Poängen i analysen är att vinna eller förlora val för sossarna i grunden handlar om att hålla ett stadigt fokus på dessa frågor. Framtiden blir i Joels värld att radikalt driva arbetsmarknadsfrågorna, fördelningspolitiken och den generella välfärden, inte bara i retoriken utan genom konkreta politiska förslag som sedan kan falla ut som verktyg i den avgörande striden.

Johan Sjölander hyllar den malmqvistska analysen och skriver själv så här:

Personligen tror jag mer och mer att det handlar om att folk inte längre upplevde att samhället blev jämlikare och rättvisare med en socialdemokratisk politik, och då tappade plötsligt hela högskattesamhället sin legitimitet. Om vi inte på allvar förmår ta tag i arbetslösheten, utanförskapet, klassklyftorna – då är det faktiskt inte särskilt mycket bevänt med socialdemokratin som rörelse och politisk kraft.”

En skillnad mellan Malmqvist och Sjölander som jag tycker mig se är att Malmqvist snävar in resonemanget till att gälla kampen mellan klasserna, medan Sjölander på ett bredare sätt anför solidaritetsperspektivet. Även om ”fördelningspolitiken” inbegriper fördelar för arbetslösa, ger Malmqvist med sitt ”facksynsätt”(LO-TCO-SACO) en känsla av att S bör rikta in sig på dem som redan har jobb.

En rimlig invändning mot ovan redovisade analyser är utgångspunkten i det statiska svenska samhället med oföränderliga politiska preferenser fast förankrade i plånbokslädret. Som om människor inte börjar förstå att vi står inför gigantiska miljöhot och att vår livsstil i grunden inte är hållbar. Som om inte gruppen kvinnor när som helst kan tröttna på sin strukturella underordning och skapa ett parti som faktiskt kan ta makten. Som om det inte fanns ett genuint utanförskap som inte enbart kan lösas fördelningspolitiskt.

Nä Sossar, detta duger inte!

Erik Laasko är en annan eftervalsanalytisk bloggare, som ser att Socialdemokraterna tar fyra viktiga steg:

  1. Stärker civilsamhället så att arbetslöshetsförsäkringen bär sig själv utan skattefinansiering.

  2. Bryter upp blockpolitiken och söker socialliberala samarbetspartier.

  3. Att S tydligt markerar ett försvar gentemot det solidariska välfärdssamhället och tar ansvar för de som hamnat i utanförskap.

  4. Att S skaffar en solid plan för full sysselsättning

Läser man sedan detaljerna inser man hur diametralt motsatt detta är Malmqvist/Sjölanders analys. Givet hur man tolkar de olika utslagen kan man förstås hamn lite olika. Miljöpartiet är ett av de få partierna som pratat om att satsa på småföretag, stärka civilsamhället och drivit på för en ökad solidaritet. Samtidigt är han djupt skeptiskt mot mp som samarbetsparti. Men med tal om att avskaffa LAS (ironiskt nog är det ju framförallt detta som väckt ont blod hos sossar gentemot mp), sänka skatter och avgifter hamnar han sannolikt snarare i famnen på moderaterna istället för att som Sjölander/Malmqvist förstärka vänsterprofilen.

Marta Axnér tycker inte att politiken behöver förändras särskilt mycket. Hon ser istället de stora problemen i partikulturen, ledarskapet och i organisationen. Jonas Morian är delvis inne på samman spår, men både han och Axnér säger naturligtvis att förändringar i retorik och organisation måste följas av en förnyelse av politiken. Morian länkar dock uppmuntrande till inlägget av Erik Laakso. Även Martin Tollén talar mycket om tilltal och kommunikation med väljarna. Han anför följande citat:

"Presidential campaigns are about storytelling. A winning presidential campaign presents the candidate's life story to voters. A losing campaign allows someone else to frame that story."

Jag delar i all väsentlighet Axnérs, Morians och Tolléns analys och tror att detta var en viktig faktor när S – mp – v förlorade valet.

Jag tror också att det är naivt att tänka bort den blockpolitik som vuxit fram. S måste framförallt förhålla sig konstruktivt till miljöpartiet. En strategi för framtiden som inte inbegriper en beredskap att möta framtidens stora utmaningar är lika naivt. Exempel är:

- Ökad automatisering och ökad specialisering – med ökad ”flaskhalsproblematik” på arbetsmarknaden.

- Förändrad demografi- fler äldre och behov av arbetskraftsinvandring

- Växande miljöhot, fler naturkatastrofer

- Nödvändigheten av att skapa ett hållbart samhälle

- Tillskapandet av en deltagande demokrati – där bland annat partiorganisationerna måste jobba på nya sätt

Ett förnyelsearbete som inte innebär att man beaktar dessa och många andra viktiga frågor är inte trovärdig.

Andra bloggar om: socialdemokraterna, eftervalsanalys, Joel Malmqvist, politik

pingat på intressant.se


 #
Linda Skugge, länka mig, snälla!!
Joakim | 29 December, 2006 08:03

Vem är Linda Skugge? Någon slags kolumnist i aftonbladet? Nej troligen inte, det händer trots allt att jag läser Aftonbladet. Jag söker på Skugge finner att hon skriver i Expressen. Förutom detta informeras jag om när och var Britney Spears synts utan trosor. SEX tycks vara ett viktigt ämne rent generellt.

Så där nu var den krystade inledningen avklarad. Visserligen var det där med Skugge nästan sant. Jag har dålig pejl på vad hon skriver och vilka åsikter hon har. Erinrar mig en episod med författaren Ranelid…

Syftet är förstås att följa Kulturbloggens råd om hur man får besökare till sin blogg. Den viktigaste faktorn, att bli länkad av Linda Skugge, lär dock inte uppfyllas med detta inlägg!

Varför skriver man i en blogg? Skälen kan naturligtvis variera. Många bloggare, som t. Ex PromeMorian, verkar vilja på ett mycket seriöst sätt vara en aktör i mediavärlden. Att då, efter ett, antar jag, tidskrävande arbete vilja ha många besökare är inte konstigt.

Andra bloggare har ett mer ideelt anslag och tar på sig en uppgift att informera eller hålla folk uppdaterade inom ett visst område. Hundar, Bosnien, fågelskådning. Åter andra skriver om liknande ämnen utifrån ett brinnande intresse. Den senare gruppen vinnlägger sig sannolikt inte särskilt mycket för att få besökare.

Ytterligare andra skäl kan vara att finna sina gelikar, skriva av sig eller få utlopp för sin exhibitionism. De flesta av dessa vill naturligt nog få många läsare.

För många bloggare, liksom jag själv, förenas dessa olika intressen på ett inte alltid helt tydligt vis. För mig är nog huvudsyftet att penetrera den mänskliga naturen och se vilka konsekvenser det får på hur vi väljer att organisera vårt samhälle. Detta huvudsyfte kräver inte många läsare, men gärna ett antal med liknande intresse. Men sedan finns delsyften, undersyften, långsiktiga ambitioner och kortsiktiga motiv där antalet läsare bli av ett större intresse.

Därför Linda Skugge, länka mig, snälla!!

Andra bloggar om: Besökare, Skugge, Bloggosfären, Britney Spears, utan trosor, Sex, länkning, ideologi, politik

Pingat på intressant.se


 #
Död, Sex och Pengar - i skolan?
Joakim | 28 December, 2006 19:07

Vi lever i ett kunskapssamhälle sägs det, men ändå är det så lite vi lär oss om det som egentligen har störst betydelse – Livet. Naturligtvis varken kan eller bör man lära ut hur livet ska levas – det vet ingen utom en själv – i alla fall inte i detalj. Vad man däremot kanske borde lära ut är vad merparten av oss kan förväntas stöta på i form av livshändelser. Förberedelser för livet, inte bara yrkeslivet alltså. Alla ska vi till exempel dö, många av oss bli gamla och sjuka. De allra flesta kommer ha vänner, bli föremål för beundran, avund, svartsjuka, inleda kärleksrelation, genomgå skilsmässor, förlora vänner, se anhöriga dö i sjukdom eller av ålder. Många kommer att vid något tillfälle vara arbetslösa, vara på ekonomiskt obestånd, få en hög lön, vinna en summa pengar. Att handskas med livets med och motgångar helt enkelt!

Istället lär vi oss att blunda, hoppas på det bästa, inte tala om det som är svårt och obehagligt – varför gräva ned sig i onödan! Fast det handlar ju inte om det utan om att vara en mogen människa som inser att livet kan vara väldigt godtyckligt. En sådan människa blir dessutom mer rädd om nuet. En vårdare av den uppmätta tiden. Men, kanske någon säger livet självt får väl lära oss detta. Erfarenheter bygger väl just på att det är något oförberett som genomgås och ger oss livskunskap. Jag tror det är fel tänkt. Vi lär inte alls av alla erfarenheter just på grund att vis så ofta blir överrumplade. En viss förberedelse tror jag gör oss mer mottagliga för på ett klokt sätt ta till vara de erfarenheter som dyker upp.

Pingat på intressant.se

Andra bloggar om: skola, sexundervisning


 #
DAG 46
Joakim | 28 December, 2006 18:23

Känner mig lite krasslig, men har ändå kört ett yoga pass och gjort situps. Eventuellt blir det en kvällspromenad. Håller på och konstruerar ett 90 dagars matschema för att få en bättre överblick över vad jag stoppar i mig. Ska försöka införa några regler också, t. ex:

- Inget smör på brödet

Kanske lägger jag ut schemat på bloggen sen.


 #
DAG 45
Joakim | 27 December, 2006 23:24

Igår sprang jag 250 meter, yogad och gjorde situps. Idag gick jag 4 kilometer och körde ett yoga pass med situps. På den 49onde dagen slutar jag snusa. Det är nyårsafton. Den fjärde januari SKA jag börja träna på gym. Vikten talar jag icke om. Återkommer med uppgifter.


 #
Kärlek bortom tid och rum
Joakim | 27 December, 2006 23:21

-Tittut!

Människan älskar förändring. Först ett ansikte, sedan icke, och sedan åter ett ansikte.

Essensen i de stora komikernas humor. Det oväntade. Det som spränger ramar och invanda föreställningar. Varför är detta roligt? Förmodligen för att det är viktigt för temporala varelse. Inte bara rent praktiskt för att överleva utan för att det appellerar till våra djupaste existentiella betingelser. Utan förändring monteras våra mentala processer långsamt ned. Vi blir galna eller får religiösa visioner eller blir apatiska. Det tidlösa är ett nålsöga få har kraft att passera. Men att besegra tiden är att övervinna döden. Frågan är om den segern är värd att vinna och om det överhuvudtaget kan finnas ett bestämt svar på det spörsmålet. En del tibetanska munkar trodde att priset var värt att betala. De stängde in sig i grottor som murades igen och framlevde sina liv i totalt mörker och total ensamhet. Mat fick de en gång om dagen genom ett flera meter långt hål. Vissa sägs ha levt på det viset i fyrtio år!! Att de överlevde är en indikation på att det är möjligt att lyckas, men inte att det är en väg att rekommendera. Kanske är kärleken en kraft som förmår överbrygga det temporala havet. I så fall är vi något stort på spåren. Att hitta kärleken är då att finna en väg som bär genom tid och rum. På detta kan vi grunna.


 #

Vi människor äro speglar
Joakim | 26 December, 2006 18:59

Vad är en människa? Hundratals berättelser där ett knippe segrare strider om makten?
Hur uppstår en berättelse? Genom prägling. Andra människors gillande och ogillande i ett något som förefaller oss vara
viktigt. Vad det är som gör att vi tar intryck och ger startsignalen för en ny berättelse att ta form är ett av de Stora Mysterierna.
Slumpen är naturligtvis alltid en stark kandidat.
Hur kan en berättelse och dess källa identifieras? Ingen människa är fullständigt strigent i sitt tänkande. Argumentation sker gentemot olika bottnar.
Ställd dig frågan: mot vilken botten argumenterar jag? Du finner ett script, en berättelse som framhärdar och vill dominera.
Hur finner man källan? Det varierar, men ofta personer i vår barndom i vars ansikte vi speglat oss.
Vi människor äro speglar. I boken Zahiren finns en berättelse om två brandmän som rusar till en brand. När de två kommer tillbaka
är en av dem sotig den andra icke. Vem tvättar sig? Den rena ser den sotiga och tror sig vara sotig, den sotiga ser den rena och tror sig vara
ren.

Andra bloggar om: zahiren, psykologi

Pingat på intressant.se


 #
Dag 42
Joakim | 26 December, 2006 18:21

Ett stort framsteg idag. Jag har sprungit mina första steg, ca 200 meter. Gick även 4 kilometer, samt gjorde ett antal situps.

Det är annandag jul och jag är på väg mot toppform.


 #
Perspektiv under middagssamtal
Joakim | 21 December, 2006 10:48

- Perspektiv, sa han till henne, det handlar om vilket perspektiv man väljer

- Jaha, så man kan se det ur flera synvinklar, menar du?

- Javisst

- Vad är det då? Det som man ser.

- Vad?

- Ja, som man ser från olika håll. Du ser ett tak, en fasad, känner golvet, upplever hemkänsla. Ett hus ur olika perspektiv helt enkelt.

- Jaha, javisst, men kanske är det så att huset inte finns. Huset kan ju omvänt ses till exempel som ett perspektiv på hemkänsla, tillsammans med favoritfåtöljen, ens sambo, doften av nybakat bröd, minnet av olika upplevelse.

- Så tingen är bara godtyckliga fixpunkter av sammanflätade perspektiv?

- Förmodligen, men det var ju inte ting jag talade om utan behovet av fler vårdplatser inom ortopedi. Vems behov är det som är utgångspunkten för resonemanget? Patientens? Det allmänna trygghetsmedvetandet? Vårdverksamhetens?

- OK, finns det vårdplatser? Vilka perspektiv sammanflätas till denna fixpunkt?

- Tja, det handlar ju dels om en kapacitet att genomföra en vårdinsats, men också en idé om tillvägagångssätt. Lägg därtill en uppfattning om vad som ska prioriteras. Allt detta förstås ur ett övergripande hälsoekonomiskt perspektiv. Därutöver finns förstås en rad språkliga föreställningar; en säng, sköterskor, trygghet och omvårdnad.

- Vad som finns och inte finns är således en smula komplicerat, begreppshierarkier av ömsesidigt beroende sammanflätningar av ömsesidigt beroende synvinklar?

- Ja, intet existerar som är helt och hållet oavhängigt, utom..

- Utom?

- Ja, förmodligen finns det ett utom.

- Förmodligen?

- Ja, förmodligen

- Materia existerar inte, begrepp existerar inte, tankar existerar inte, inte ens Cogito?

- Precis.

- Så vad finns?

- Det som är bortom tid och rum, orsak och verkan, rörelse och avsikt.

- Och?

- Vet ej, men det har förmodligen med Nyfikenhet och Kärlek att göra, Kontemplation och Attraktion.

- OK, ska vi beställa in maten nu?

- Javisst.

Andra bloggar om: filosofi, politik,

Pingat på intressant.se


 #
Vad är livet?
Joakim | 20 December, 2006 17:05

Att verkligen leva livet. Livet ska levas. Kan livet annat än levas? Nej, säger någon. Ja, säger en annan, det är så många som inte fångar dagens skimrande ögonblick. Så det är det som är livet, de skimrande ögonblicken, när adventljusstaken tänds eller tomten klappar på dörren, eller när den första snöns dalande flingor landar på nästippen, förälskelsens blickar, barnens lek, solens strålar, smaken av jordgubbar.

Krävs det att man är medveten om att det är detta som är livet? Handlar det rika livet om antalet ögonblick man lyckas fånga samtidigt som man tänker att detta är livet, jag lever och nådens ansikte lyser över mig? Fast näppeligen kan det väl blott vara ögonblick, och reflektionen över dessa som spelar roll. Vi skulle i så fall förvandlas till planlösa dårar där varje liten blomma får oss att ändra kurs. Livet som sammanhängande begrepp torde väl också förlora sin mening. Vi måste som jag antyder ovan kunna hitta, inte varje ögonblicks skimmer, utan de skimrande ögonblicken i just våra liv. Att leva livet blir då en skattjakt på dessa ögonblick. Det gäller att, inte placera varje ögonblick i ett sammanhang, utan att hitta de ögonblick som placerar oss i sitt rätta sammanhang. Att verkligen leva livet är då att på största allvar försöka identifiera dessa ögonblick. Det gäller således inte att förlora sig i detaljer utan att vara vaksam och öppen.

Beträffande lycka och tacksamhet måste man hitta den rätta balansen mellan en reflektion av dåtid, nutid och framtid. Vi måste vara Kamrerer som ser till vad vi åstadkommit, förr eller senare dyker ändå frågan upp vad vi gjort med vårt liv. Men vi måste också vara Dårar som förlorar oss i skimrande ögonblick, som får oss att tappa fotfästet, gå omvägar och irrvägar efter skönhet och behag. Slutligen måste vi också tillåta oss att vara Drömmare, med blicken i fjärran, suktare, planerare och framtidsarkitekter.

Det verkliga livet handlar dock om de stora sammanhangen, om mening och betydelse.


 #
Geografinörd
Joakim | 04 December, 2006 11:11

Har varit rejält borta från bloggosfären ett tag. Jag har istället ägnat mig åt att plugga geografi genom ett gratisprogram seterra. Den stora utmaningen har varit att lära sig Kinas provinser och provinshuvudstäder. Programmet skapar en viss besatthet som som sagt verkat menligt på mitt bloggande. Dessutom har jag varit inne i en civilization period. Version fyra är faktiskt ganska läcker.

Denna nördperiod är dock snart till sin ända och då kommer jag tillbaka med mera substantiella inlägg.


 #
DAG 21
Joakim | 04 December, 2006 11:08

Det har nu gått 21 dagar. Det har gått bättre än förra gången, men fortfarande ganska uselt. Har gått ner ett kilo! Har börjat promenera regelbundet. Snusar fortfarande, men ska göra ett försök inom kort.

Ska försöka skärpa till bloggandet.


 #