Blogg gratis Logga in
Info
Min bild!
Om: I begynnelsen sprang jag ur nyfikenhet I nyfikenhet vandrar jag alltjämt Kunskap samlar jag Visdom söker jag Vem är det jag som ur nyfikenhet sprang
Kategorier
Länkar
Joakim Veckoslutspredikan 1
Joakim | 29 April, 2007 12:46

Sannerligen säger jag Eder, all intellektuell verksamhet strävar efter harmoni i ett så stort system som möjligt. De framgångsrika är de som inser att detta system är av begränsad storlek. Definitionen av intellektuell verksamhet utgår i detta sammanhang från strävan efter sanning för dess egen skull. Exkluderas görs därför specialisten som medvetet avgränsar sig för att uppnå kompetens.

Jag tillhör dem som har ytterst svårt att erkänna att världen är för komplex för att förstå i sin helhet. I min obegränsade värld råder disharmoni och visdomen är blott en hägring bortom ändlösa rymder av perspektiv och infallsvinklar.

En uppenbar risk i en sådan värld är att irrande längs disparata tanketrådars väv är att ens grundläggande värdesystem förskjuts och fragmenteras. Då uppstår kognitiv dissonans som innebär att den ena handen inte vet vad den andre gör. Man kan då likt en Jodenius profilera sig på lag och ordning och hög moralisk svansföring samtidigt som man bryter sig in i ett annat partis interna datanät.

Jag är fullständigt övertygade om att det system av trosföreställningar som denna min egen blogg uttrycker uppvisar en mångfald inkonsistenser och kanske en del dissonanser av mer grundläggande karaktär. Jag lovar att vid tillfälle skärskåda mina tankars uttryck.

Det måste finnas en tid också för självrannsakan.


 #