Blogg gratis Logga in
Info
Min bild!
Om: I begynnelsen sprang jag ur nyfikenhet I nyfikenhet vandrar jag alltjämt Kunskap samlar jag Visdom söker jag Vem är det jag som ur nyfikenhet sprang
Kategorier
Länkar
Något om ansvar
Joakim | 06 September, 2006 18:45

För innehållet på denna sida svara blott en person och det är JOAKIM HÖRSING. Ingen annan kan lastas för mina tillkorta kommanden. Ej min arbetsgivare, ej mina koalitionspartner, ej det parti som går under namnet Miljöpartiet. Kort och gott: ingen!Joakim Helfigur


Undantag är förstås när jag direkt citerar någon, t. ex redovisar mitt partis valmanifest, eller dylikt.

-->


Något om ansvar  #
Motiv och ambitioner med min blogg
Joakim | 04 September, 2006 22:29

Min främsta ambition med min blogg är att utvecklas som tänkare och ideolog. Jag får en samlad historik över mitt tänkande som jag hela tiden kan ha som utgångspunkt för utveckling. Jag ser med andra ord bloggandet som en intellektuell resa på vilken jagSigill innerligt hoppas att fler vill ansluta sig och bidra. Vilket då för över till min andra ambition att rent allmänt bidra till att höja nivån på den ideologiska debatten, kanske inte alltid genom att själv vara så förfärligt lysande utan många gånger att genom mina brister provocera fram utveckling hos andra.Ett tredje motiv är förstås att vinna gehör för de tankar som jag för närvarande håller för sanna. Det vill säga opinionsbildning för det långsiktigt hållbara samhället.Några sekundära motiv är väl att det är ett sätt att hålla sig orienterad och rent allmänt njuta av att få orera i det offentliga rummet.


 #
Lite om vem jag är
Joakim | 04 September, 2006 21:08

Jag är alltså Joakim Hörsing, född och uppvuxen i Rödeby, en by utanför Karlskrona i Blekinge. Numera lokaliserad till Östgötaslätten, närmare bestämt stiftsstaden Linköping. I elva år bodde jag tillsammans med min växande familj i förortsamhället Skäggetorp, men har nu funnit ett litet hus utanför staden.mitthus

Jag är 35 år ung. Jag är gift sedan 13 år tillbaka med en fantastiskt vacker kvinna. Med henne har jag, med stor sannolikhet, tre barn. En dotter på 14, en son på 2 och en dotter däremellan på 6 år.

Min utbildning består av kurser i religionsvetenskap, historia, etik, teoretisk filosofi, psykologi och logik. Det jag ägnat mest akademisk tid åt är något som kalla ”theory of justification”, det vill säga vad som berättigar våra kunskapsanspråk. Inom etiken har detta lett till en rad undersökningar av det Rawls kallar ”reflective equilibrium”.

I samband med studierna av Rawls blev jag även intresserad av politisk teori och ideologi. Världen utanför de logiska och filosofiska problemen pockade därmed på sin uppmärksamhet. Mitt äldsta barn började dessutom skolan och det politiska livet blev en påtaglig realitet. Jag bestämde mig för att engagera mig i ett politiskt parti. Mycket, faktiskt som en slags samhällelig värnplikt.

Valet stod, efter en genomgång av alla riksdagspartierna, mellan Socialdemokraterna och miljöpartiet. Säkert påverkad av von Wrights apokalyptiska böcker såg jag att världen behövde människor med andra levnadsvanor och andra prioriteringar. Och det var bråttom! Så trots min bakgrund i Unga Örnar och SSU blev det miljöpartiet.

1999 gick jag med och samma år fick jag mitt första politiska uppdrag som ersättare i kommunens gymnasienämnd. Jag blev skolpolitiker. Med tiden fick jag också många interna uppdrag. Jag ska skriva mer om mitt politiska liv i ett annat inlägg.

Under de senaste åren har jag jobbat som politisk sekreterare för miljöpartiet i landstinget i Östergötland.

Förutom politik är jag fortfarande intresserad av mina gamla akademiska studieobjekt. Religionsvetenskap är ett gigantiskt stort ämne där jag bland annat läser böcker om bibelforskning, kyrkohistoria, kyrkofäderna, kättarrörelser (i synnerhet gnostikerna), den gamla egyptiska religionen m.m.

Jag har också ett stort intresse för mystik och de mystiska västerländska rörelserna; hermetism, kabbala, rosenkorsare, alkemi, goetisk magi, svartkonst, gnosticism etc.


 #