Blogg gratis Logga in
Info
Min bild!
Om: I begynnelsen sprang jag ur nyfikenhet I nyfikenhet vandrar jag alltjämt Kunskap samlar jag Visdom söker jag Vem är det jag som ur nyfikenhet sprang
Kategorier
Länkar
Corren och prostitutionen
Joakim | 15 Augusti, 2007 19:49

Corren skriver idag via krigsrubriker, ledare, reportage och en krönika om sexköp i Östergötland. Krigsrubrikerna är löjligt överdrivna, reportaget taffligt och tarvligt, ledaren osammanhängande och osaklig och krönikan i det närmaste infantil.

I vanlig ordning har man inte brytt sig om att fråga vad kvinnorna som säljer sex själva tycker, enligt uppgift i Corren är det ju trots allt bara frågan om 10-15 stycken. Till exempel kunde man ju kollat uppgiften om att 70-75% av de prostituerade haft upplevelse av sexuella övergrepp.

Corren kunde gjort ett intressant och upplysande samhällsreportage, men ägnade sitt utrymme åt sjaskig moralism.

Anledningen till att jag inte skriver mer om ämnet idag är att jag snart kommer ut med del 2 i min serie Att köpa Sex. Kände dock att jag var tvungen att kommentera krigsrubrikerna i Corren.

För bättre genomgång av Corren se Dexion och Isabella Lund

Andra bloggar intressant om Corren, prostitution, sexköp


 #
Svårt att sikta på rörligt mål Reinfeldt!
Joakim | 11 Augusti, 2007 22:18

DN's Henrik Brors refererar dagens tal av Reinfeldt och Sahlin och menar att Moderaterna nu siktar in sig på S kärnväljare. Statsministerna har smugit sig omkring likt "Karl XI's gråkappa" i låginkomsttagarnas Sverige och gjort häpnadsväckande upptäcker som att fler karensdagar inte gynnar någon. Bravo!

Problemet är väl att i Alliansens Sverige så sitter inte dessa väljare helt stilla och mottagliga för moderatledarens tungotal. Tvärtom jagas de allt fortare av "arbetslinjens" myndighetssverige med Arbetsförmedling och Försäkringskassa i spetsen. I flykten lurar indragna plusjobb, socialförvaltningar, och en nedskuren vuxenutbildning på att sätta ett förnedrande krokben. För att undvika eventuella fristäder avgiftsbelägger man vård, omsorg och kultur.

Nej Reinfeldt! det blir inte så lätt att träffa dess människor.

Det är svårt att träffa ett rörligt mål!

Andra bloggar intressant om: politik, reinfeldt, alliansen, val 2010


 #

Klarläggande angående Omskärelse
Joakim | 10 Augusti, 2007 13:50

Svd och DN aktualiserar idag debatten kring religiöst syftande omskärelse av pojkar. Skälet är att tre riksdagspartier, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet, ställt sig positiva till en rapport socialstyrelsen lämnade i våras.

En hel del missförstånd verkar utbredda bland de bloggare som kommenterat ämen. På vissa framstår det som att oups nu ska det visst bli lagligt att könsstympa pojkar. Omskärelse är redan lagligt och har varit så sedan 2001. Syftet med lagen var att se till att ingreppet skedde på rätt sätt under de bästa omständigheter, bland annat genom att tillstånd för att utföra ingreppet krävdes. I samband med detta ingick att en uppföljning av lagen skulle göras av SoS och ligga på regeringens bord i september 2005. Den rapporten kunde konstatera på vissa positiva effekter avseende hygien, men på det stora hela utfördes ingreppen utan att riskerna för skador minskat. SoS fick då i uppdrag att analysera varför och i vilken utsträckning omskärelse skedde utanför hälso- och sjukvården och det är denna rapports förslag som nu en del partier tagit ställning till.

Vissa betonar det olämpliga i att det finansieras via skattesedeln. Så vitt jag förstår ligger inte detta i SoS förslag utan blott att landstinget görs skyldig att utföra ingreppet. Visserligen finns den ekonomiska biten med som en förklaring till varför så få använder sig hälso- och sjukvården. Skälen som anges är följande:

- Alla landsting erbjuder inte omskärelse (11 st)

- Sjukvården är otillgänglig och man blir dåligt bemött

- För dyrt(avgifterna varierar dock kraftigt mellan landstingen)

- Känner inte till riskerna för komplikationer

- Tror att omskärelse är förbjudet

Motivet för riksdagen att stifta denna lag om omskärelse hade i grunden pragmatiska skäl. Vi måste göra vårt yttersta för att minimera risken för skador hos pojkarna. Man menade också att det vore naivt att tro att man skulle kunna lagstifta bort en sådan stark och varaktig tradition. Detta syns ju i ett av motiven ovan; man tror att omskärelse är förbjuden därför undviker man det offentliga, att låta bli omskärelse är liksom aldrig ett alternativ.

Visserligen är inte omskärelse en tradition som jag gillar. Den är i grunden obegriplig, men historiskt-kulturellt knappast svårförklarad, med vår i västerländskt-semitiskt skruvade syn på relationen mellan sexualitet och Gud, samt de inneboende patriarkala föreställningarna.

Jag tror emmellertid att ett förbud av omskärelse på pojkar är att börja i fel ände och ge sig på symtom snarare än orsaker.

Det går inte heller att jämföra med kvinnlig omskärelse, könsstympning, som utöver att vara patriarkalisk också är tyrranisk. Pojkars omskärelse är ett pris, flickors ett straff. För att lämna den djupa symboliken är flickors stympning dessutom en tradition som inte är lika utbredd, inte lika stark, förknippade med större risker, och med större effekter på sexuallivet.

Andra bloggar intressant om: omskärelse, könsstympning, politik, religion, kultur, hälso- och sjukvård, landstingen


 #
Svek eller paradox i "Sumpan"?
Joakim | 09 Augusti, 2007 21:53

Sundbyberg har idag, som väldigt många kommenterat, åter fått en röd -grön majoritet i kommunfullmäktige genom två moderata ledamöters avhopp från moderaterna och inträde i Socialdemokraterna.

Många, företrädesvis socialdemokrater, ställer sig i en unison jubelkör.

Andra företrädesvis, borgliga, talar om svek och demokratins fall.

Detta är förstås intressant med tanke på att personval brukar förespåkas som ivrigast av borgliga politiker medan mer vänsterorienterade politiker tenderar vara mer återhållsamma i glädjen över individcentreringen.

Jag menar att det framförallt handlar om en inbyggd paradox i vårt valsystem. Tekniskt har det förstås även tidigare gått att göra sidbyten. I och med personvalet fick detta fenomen dock ett moraliskt understöd i form av en större betoning av det personliga mandatet.

Jag skriver mer ingående om detta här

Andra bloggar intressant om: sundbyberg, demokrati, valsystem, personval, politik

Relevant grön länk: Den där Tomas


 #
Att föreslå ny folkomröstning efter sju år är ett hån mot demokratin
Joakim | 08 Augusti, 2007 23:56

Enligt Svt vill Fp ha en ny folkomröstning om EMU kanske redan så tidigt som 2010. jag har tidigare skrivit att demokrati är allvarliga saker. Detta gäller inte minst folkomröstningar som innebär ett stort engagemang i en avgränsad fråga. Om inte ett sådant engagemang resulterar i en giltighet för mer en ett par år blir denna typ av kanalisering av folkviljan totalt meningslös.

Jag tror att Sverige och svenska folket så småningom är redo för en anslutning till EMU, men att i dagsläget ens väcka frågan är på tok för tidigt och uttryck för en tämligen arrogant hållning gentemot vårt lands medborgare.

Skärpning Folkpartiet!

Andra bloggar intressant om: emu, folkpartiet, folkomröstningar, demokrati, politik


 #
Nej tack till Gröna Piratkopior
Joakim | 19 Maj, 2007 13:44

Enligt DN har Reinfeldt gått och blivit miljöaktivist

Visst är det andra tider som Svd så klokt påpekar: "den som vill frälsa världen får ställa sig i kö"

Om allt fler partier verkligen har denna ambition är det förstås något oehört positivt. Risken är förstås att det helt enkelt handlar om att partier blivit duktigare på att avläsa och följa med opinionen. Enligt samme tidning Svd lär Reinfeldt uttalat: "Förändra er eller dö". Fokus här är då inte jordens överlevnad utan ens egen.

För säkerhet skull kanske man bör erinra sig vem som stod först i kön och inte nöja sig med gröna piratkopior.MaskrosMp

Andra bloggar om: politik, miljöpartiet, klimat, Reinfeldt, moderaterna


 #

Blott ett parti tar klimathotet på allvar
Joakim | 02 Maj, 2007 15:39

DN rapporterar idag om oppositionspartiernas skuggbudgetar. Det framgår med all önskvärd tydlighet att det blott finns ett parti som fullt ut tar ansvar för framtidens ödesfråga: klimathotet.

Partiet i fråga vill att totalt 18,5 miljarder investeras i klimatåtgärder under mandatperioden. 5,2 miljarder för att skapa en miljon nya sittplatser i kollektivtrafiken och 2,5 miljarder för upprustning och klimatanpassning av miljonprogrammen.

Partiet är naturligtvis Miljöpartiet de gröna

En klok utgångspunkt miljöpartiet har i sin skuggbudget är att försöka inför reformer som gör det lättare för människor att minska sin klimatbelastning


Mp vill till exempel_

- avskaffa förmånsbeskattningen av cyklar

- införa en miljöbilspremie och stöd för konventering av vanliga bilar till miljöbilar

- Skapa ett biogascenter för att lättare få fram förnybara bränslen

Självklart vill mp också piska på med höjda enrgiskatter och klimatskatter som växlas mot sänkt inkomsskatt och minskade arbetsgivaravgifter.Bra!

(Uppdatering) De flesta börjar ju inse att växthuseffekten är ett problem som vi måste hantera skyndsamt och ännu ett bevis för det ser jag nu i Svd, där en ny rapport refereras som visar att arktisisen sommartid kan försvinna nästa 50 år tidigare än beräknat i IPCC.

Andra bloggar om: oppositionen, skuggbudget, miljöpartiet, klimatet, klimathot

Pingat på intressant.se


 #
Konsekvent hållning gentemot bilismen efterlyses
Joakim | 02 Maj, 2007 01:55

Idag släpps en kartläggning av Stockholms luftföroreningar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Den visar att 34% av Stockholms kommuns innevånare har höga eller mycket höga halter av farliga partiklar i sin luftmiljö. Som i så många andra fall när det gäller miljöproblem är bilismen den främsta orsaken till dess uppkomst. I just det här fallet med luftmiljön är det dubbdäcken som är skurken. Dubbarna river upp partiklar ur asfalten. På grund av den snöfattiga vintern är bekymret extra stort i år. Barnen är naturligtvis de som drabbas hårdast av föroreningarna. En beskrivning av miljön i de rödmarkerade områden får du av bloggaren Valfritt

Bilismen innebär en rad andra kända problem, växthuseffekt, buller, olyckor och färre motionstillfällen. Ändå bygger vi fortfarande samhället för ökat bilåkande i framtiden. Tvärleder hit och kringleder dit, externa köpcentra här och nya parkeringshus där. Hur kan det komma sig? I ena stund klimatupprop och i andra stund bensinuppror.

Nej det är dags för en mer konsekvent hållning gentemot bilismen.

Andra bloggar om luftföroreningar, stockholm, bilism, klimatet, miljö

Pingat på intressant.se


 #