Blogg gratis Logga in
Info
Min bild!
Om: I begynnelsen sprang jag ur nyfikenhet I nyfikenhet vandrar jag alltjämt Kunskap samlar jag Visdom söker jag Vem är det jag som ur nyfikenhet sprang
Kategorier
Länkar
Det odlas knark i Linköping
Joakim | 17 Augusti, 2007 13:33

Corren låter meddela att Cannabisplantor syns lite varstans i stadens rabatter. Tydligen handlar det om drogliberala aktivister som under beteckningen "operation overgrow" planterar dessa grödor runtom i vårt rike. Så håll utkik efter Cannabis gott folk!

Bloggen Anna spekulerar reflekterar intressant över hur det offentliga rummet används på nya kreativa sätt i vårt mediestinna samhälle.

Liksom Anna, har jag svårt att inte haka på det komiska i dessa förehavanden, snarare än att ägna mig åt allmänn förfasan.

Får väl dock avsluta med att säga att knark inte ska legaliseras och att Cannabis långtifrån är en oskyldig drog.

Andra bloggar intressant om: cannabis, droger, Linköping, drogliberaler, aktivism


 #
Häpnadsväckande politisk oskicklighet
Joakim | 12 Juni, 2007 22:56

Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde i Linköping ägde något tämligen märkligt och oförutsätt rum. KF stod i begrepp att fatta beslut om Eget val inom hemtjänsten. En fråga som för den borgerliga majoriteten står högst på agendan av större förändringar. En "historisk dag", konstaterade Paul Lindvall i sitt inledningsanförande. Idag skulle en genomgripande och betydelsefull kvalitetsreform sjösättas. Han kunde också förnöjt fastslå att de enda motståndarna var två småpartier miljöpartiet och vänstern.

Och så var det, Socialdemokraterna hade öppnat stora famnen, och ställde blott några harmlösa krav på utvärdering innan man tog ytterligare steg för att införa egetval på bred front inom omsorgssektorn. Man befinner sig alltså i ett lägga där man med stor majoritet kan genomdriva sin stora hjärtefråga och i och med det säkra förändringen vid eventuellt maktskifte. En dröm för en majoritet naturligtvis.

Men icke sa nicke, Paul Lindvall den stora härföraren stegar upp i talarstolen och istället för att ta emot den stora omfamningen resolut boxar till i solar plexus. Den utstakade vägen ska inte rubbas en millimeter.

Resultat: minoriteten uttnyttja möjligheten till återremiss och öppnar upp för en betydande risk för att S i nästa läge helt enkelt yrkar på avslag. I det läget har man förvandlat ett konstruktivt S till ett S som plötsligt tvingas bygga en polemik kring frågan.

Ur min synvinkel kunde det hela naturligtvis inte utvecklats på ett bättre sätt. Jag tror det är bra för demokratin om det finns några detekterbara skillnader mellan S och den borgerliga Alliansen och det öppnar på ett helt annan sätt upp för ett möjligt samarbete och en annan vision.

Jag återkommer imorgon med mina egna synpunkter angående eget val och andra kundvalssystem.

Vad som är beklagligt är att vi i Linköping har en majorítet som fullständigt förlorat verklighetsanknytning. Alliansen ser det som viktigare att kunna genomdriva sina idéer än att förvissa sig om att deras idéer får en varaktighet. Antingen är det så att det politiska maktspelet så uppenbart går före långsiktiga lösningar, eller så är man helt enkelt mycket oskickliga politiker.

Corren rapporterar här

Andra bloggar om Linköping, Eget val, kundval, alliansen, politik, hemtjänst

Pingat på intressant.se


 #
Jag hänger med (i KomTek-svängen) Waltersson!
Joakim | 04 Juni, 2007 09:10

Den socialdemokratiske oppositionspolitikern Kent Waltersson skriver i dagens Corre om behovet av att starta en så kallad KomTekskola i Linköping. KomTek är en motsvarighet till den Kommunala Musikskolan på teknikområdet och är ett EU-projekt initierat av NUTEK och AMS. Försök med KomTekskolor görs på ett tiotal ställen i landet, bland annat i Örebro, som nu har permanentat verksamheten i kommunal regi.

Min övertygelse är att det är av yttersta vikt att stimulera barn och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap och koppla ihop detta med hållbarhetsfrågor och entreprenörskap. Det kommr att krävas många duktiga och kreativa problemlösare för att hantera de storaoch svåra problem som vårt samhälle står inför. Det finns självfallet också ett genuint egenvärde i att uppmuntra barns intresse för teknik.

"Vi måste helt enkelt bli bättre på att ta tillvara den tekniknyfikenhet som de allra flesta barn bär på. Och vi behöver fler unga som kan tänka sig att bli företagare och arbeta som entreprenör.", skriver Kent Waltersson.

Och precis som Waltersson också skriver är detta en logisk följd av skolornas arbete med NTA. Linköping har alla förutsättningar att få igång en bra verksamhet genom sin Tekniska Högskola och det Teknik College som bland annat jag själv var med och beslutade om förra mandatperioden.

Så svaret Kent är JA, jag hänger med! Frågan är nu bara om den borgliga alliansen också hänger med och får i väg en ansökan innan tiden rinner ut.

Andra bloggar om: Linköping, KomTek, Kent Waltersson, teknik, skola

Pingat på intressant.se


 #
Goda skäl för uteblivet bidrag
Joakim | 01 Juni, 2007 17:12

Östgötacorrespondenten skriver idag att Linköping riskerar uteblivna bidrag till sin flygplats Corren skriver:

"Enligt det transportpolitiska beslutet från 2006 är inte flygplatser berättigade till driftbidrag om de är belägna i regioner där alternativa kollektiva trans­portmöjligheter till flyget finns, och som medger en restid till centrala Stockholm på högst två timmar. "

Det moderata kommunalrådet Paul Lindvall som tydligen helt lyckats undgå diskussionen om klimatförändringar och behovet av att minska växthusgaserna stoppar naturligtvis huvudet i sanden och säger till Corren:

"– Som jag uppfattar det pågår fortfarande en diskussion kring detta med tvåtimmarsregeln. Vad jag har förstått kan det mycket väl resultera i att det inte blir som Luftfartsstyrelsen tror."

Paul Lindwall menar vidare att det är viktigt att satsa på flygverksamheten som ett led i utvecklandet av näringslivet. VAd Lindwall inte tycks förstå är att den stora utmaningen för dagen är hur man ska kunna utveckla ett näringsliv UTAN flyg och koldioxidutsläpp.

Tyvärr har Lindvall och hans alliansbröder massivt stöd från Socialdemokraterna. Linköping saknar i stor utsträckning progressiva miljöförespråkare. Synd, allt för synd!!

Andra bloggar om: klimat, miljö, politik, linköping, Paul Lindvall


 #