Blogg gratis Logga in
Info
Min bild!
Om: I begynnelsen sprang jag ur nyfikenhet I nyfikenhet vandrar jag alltjämt Kunskap samlar jag Visdom söker jag Vem är det jag som ur nyfikenhet sprang
Kategorier
Länkar
Om den ojämställda vården och vad man kan göra åt den
Joakim | 31 Augusti, 2007 12:36
På min nya blogg:
http://joakimhorsing.wordpress.com

Skriver jag idag bland annat om:

Den nya klimatmålen
Men framförallt om

Diskrimineringen inom vården

Andra bloggar intressant om: klimat, diskriminering, hälso- och sjukvård
 #
Lukrativt att ta över och driva vårdcentral
Joakim | 06 Augusti, 2007 11:25

I Folkbladet har det under senare delen av sommaren förts en diskussion om privata vårdcentraler med fokus på vinster och effektivitet.

Vårdcentralen Östertull AB hade en vinst före skatt på 7,1 miljoner kronor. I februari höll bolaget årsstämma och vinsten skulle delas ut. 3,3 miljoner i utdelning till aktieägarna blev stämmobeslutet och som då kunde delas av de två ägarna.

Liknande gällde för Kneippen gruppen som driver tre vårdcentraler i Norrköping. 17 aktieägare kunde där dela på 5,2 miljoner kronor


Vad ska man säga om det här? Normalt sätt brukar man ju helt enkelt applådera att en verksamhet går med vinst och ägarna får valuta för sina investeringar. Vad är problemet?

En första fråga som inställer sig är förstås hur det kan komma sig att just dessa vårdcentraler går så bra? Har de sockrade avtal med landstinget som gör att överskotten är oundvikliga? Nej, så är inte fallet de har precis samma avtal som alla andra vårdcentraler i landstingets egen regi?

Ok, då är det alltså på utgiftssidan vi får leta. Naturligt är då att titta på kvalitet och effektivitet. Har kvaliteten drastiskt försämrats? Nej, det kan man nog inte säga, dels för att landstinget har svårare att kvaltitetskontrollera den privata verksamheten, men framförallt för att den antagligen inte har försämrats.

De privata vårdgivarna är alltså så mycket effektivare, vad beror det på? Själva säger de via Folkbladet så här:

"- Medan landstingets vårdcentraler till och från har tickat minus så har vi tickat plus hela tiden, säger Boel Lindberg som själv har funderat mycket på varför det går så bra.
En förklaring tror hon kan vara att man har en förhållandevis liten administration, få chefsnivåer och ett stabilt gäng i personalen. Hyrläkare har man aldrig behövt ta in eftersom alla läkartjänster varit besatta kontinuerligt under alla år.
"

Att man har en liten administration beror ju på att man inte solidariskt är med och finansierar den landstingsövergripande administrationen, vari bland annat kvalitetskontroll av verksamheten ligger. Detta hamnar således enligt min mening inte på någon plussida. Att man har få chefsnivåer hänger naturligtvis ihop med detta.

Den viktigaste förklaringen är nog ändå att man har ett friskt, engagerat och stabilt team av läkare och sköterskor och att man sluppit ta in hyrläkare. De som är delägare har ju dessutom ett givet självintresse i att verksamheten går bra.

Vad är då problemet? Problemet är, menar jag, inte i första hand att man tar ut vinst, utan att det inte riktigt förhåller sig så som jag beskrev ovan om den riskvilliga entreprenören som går in med eget kapital för att sedan välförtjänt ta ut en vinst.

Så vitt jag förstår går man inte in med en krona själv, utan tar helt enkelt över en verksamhet i lokaler med befintliga inventarier och utrustning. Därtill ges ofta ett generöst startbidrag, för Östertulls del 1,9 miljoner. Pengar som delvis kunde finansiera en reklamkampanj för att öka listningen till just deras vårdcentral.

Avslutningsvis råder det ändå vissa frågetecken kring kvalitet. En av de stora utgiftningsminskningarna har skett vi minskade kostnader för läkemedelsförskrivning. Detta kan både vara positivt och negativt beroende vad det är man har minskat förskrivningen av och utifrån vilka indikationer det handlar om.

Jag är inte motståndare till att ett begränsat antal vårdcentraler bedrivs i privat regi och att de för all del tar ut vinst. Omständigheterna kring hur man blir delägare bör dock ses över. Man bör också fundera på vilken typ av administration som även den privata verksamheten är beroende av, t. ex samverkan inom närsjukvården. Detta arbete är knappast överflödig byråkrati som inte bör bäras av alla.

I övrigt fungerar dessa vårdcentraler som en blåslampa för den landstingsdrivna verksamheten. I detta fall visar det sig att A och O är en engagerad personal som brinner för sin verksamhet. Visserligen finns det vårdcentraler i landstingets regi som fungerar minst lika bra som de privata, men det blir liksom lite extra tydligt när det skrivs i miljonbelopp på utdelningscheckar.

Andra bloggar intressant om: privatisering, vårdcentraler, hälso- och sjukvård, Folkbladet, Norrköping, Landstinget i Östergötland


 #
Perspektiv under middagssamtal
Joakim | 21 December, 2006 10:48

- Perspektiv, sa han till henne, det handlar om vilket perspektiv man väljer

- Jaha, så man kan se det ur flera synvinklar, menar du?

- Javisst

- Vad är det då? Det som man ser.

- Vad?

- Ja, som man ser från olika håll. Du ser ett tak, en fasad, känner golvet, upplever hemkänsla. Ett hus ur olika perspektiv helt enkelt.

- Jaha, javisst, men kanske är det så att huset inte finns. Huset kan ju omvänt ses till exempel som ett perspektiv på hemkänsla, tillsammans med favoritfåtöljen, ens sambo, doften av nybakat bröd, minnet av olika upplevelse.

- Så tingen är bara godtyckliga fixpunkter av sammanflätade perspektiv?

- Förmodligen, men det var ju inte ting jag talade om utan behovet av fler vårdplatser inom ortopedi. Vems behov är det som är utgångspunkten för resonemanget? Patientens? Det allmänna trygghetsmedvetandet? Vårdverksamhetens?

- OK, finns det vårdplatser? Vilka perspektiv sammanflätas till denna fixpunkt?

- Tja, det handlar ju dels om en kapacitet att genomföra en vårdinsats, men också en idé om tillvägagångssätt. Lägg därtill en uppfattning om vad som ska prioriteras. Allt detta förstås ur ett övergripande hälsoekonomiskt perspektiv. Därutöver finns förstås en rad språkliga föreställningar; en säng, sköterskor, trygghet och omvårdnad.

- Vad som finns och inte finns är således en smula komplicerat, begreppshierarkier av ömsesidigt beroende sammanflätningar av ömsesidigt beroende synvinklar?

- Ja, intet existerar som är helt och hållet oavhängigt, utom..

- Utom?

- Ja, förmodligen finns det ett utom.

- Förmodligen?

- Ja, förmodligen

- Materia existerar inte, begrepp existerar inte, tankar existerar inte, inte ens Cogito?

- Precis.

- Så vad finns?

- Det som är bortom tid och rum, orsak och verkan, rörelse och avsikt.

- Och?

- Vet ej, men det har förmodligen med Nyfikenhet och Kärlek att göra, Kontemplation och Attraktion.

- OK, ska vi beställa in maten nu?

- Javisst.

Andra bloggar om: filosofi, politik,

Pingat på intressant.se


 #
Miljöpartiets Valmanifest 2006 för Hälso- och sjukvården i Östergötland
Joakim | 18 Augusti, 2006 11:46

Hur kan vi minska behovet av vård och läkemedel? Hur kan vi göra vården mer tillgänglig, i synnerhet för de med störst behov och som kanske inte alltid har så lätt att göra sin röst hörd? Hur tar vi tag i den ökade psykiska ohälsa i samhället? Och hur kan vi förbättra dialogen med medborgarna och öka engagemang, delaktighet och inflytande? Dessa mycket viktiga och centrala framtidsfrågor lyfter Miljöpartiet i ÖStergötland fram i sitt valmanifest som jag nedan presenterar i sin helhet:

1.Minska behovet av vård

Livskvalitet ger hälsa och minskat vårdbehov

Miljöpartiet har en samlad politik som i sin helhet innebär att människan kommer att må bättre, bli friskare och få ett minskat behov av hälso- och sjukvård. Vi vill att vården prioriterar det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Landstinget ska också ta sitt ansvar som samhällsaktör för en ekologisk och socialt hållbar utveckling.

2. Tillgänglig vård nära människorna

En hälsobefrämjande och sjukdomsförebyggande vård

Miljöpartiets vision om en tillgänglig vård är enkel i sin kärna: Alla ska få den vård man behöver på rätt sätt vid rätt tillfälle. Vi vill fortsätta att samla och samordna vården i Närsjukvården så att patientens behov sätts i centrum. Avgörande är ett gott samarbete med kommunerna för att undvika att människor bollas runt och faller mellan stolarna. Äldre med många olika typer av besvär, människor med psykiska sjukdomar och människor med kroniska sjukdomar är exempel på medborgare som gynnas av en sådan utveckling av närsjukvården.

3.Krafttag mot psykisk ohälsa

Flexibel samverkan runt patienten

Miljöpartiet har länge hävdat att samhället inte bara är ekologiskt utan även socialt ohållbart. Därför räcker det inte att ge psykiatrin mer resurser. Miljöpartiet vill börja med att ge så goda förutsättningar som möjligt för att barn ska få goda uppväxtvillkor. Det samhälle vi lever idag innebär, oavsett uppväxtvillkor, en hård press på unga människor. För att möta behovet av samtal och stöd vill vi att landstinget hittar samverkansformer med t. ex kommuner, religiösa samfund och ideella föreningar. När specialistvård krävs vill vi att en modern och flexibel psykiatri möter medborgaren utifrån ett helhetstänkande.

4.Läkemedel är inte alltid lösningen

Vår livsstil måste förändras och bli hållbar

Den medicinskt tekniska utvecklingen har varit fantastisk. Moderna behandlingsmetoder där nya effektiva läkemedel är en viktig del har ökat livskvaliteten för många människor. Samtidigt får vi inte glömma människans förmåga att läka sig själv genom förändrad livsstil och förändrade tankemönster. En sådan enkel sak som fysisk aktivitet på recept kan ge mycket gott resultat.

5.Lyssna till medborgaren

Ett demokratiskt hållbart Östergötland

Kommunikationen mellan väljare och politiker måste fortsätta även efter valdagen. Ett fortlöpande engagemang från alla medborgare är nödvändigt för att de politiska besluten ska bli så kloka som möjligt. Därför vill miljöpartiet att denna dialog med medborgarna förstärks. Det är också viktigt att vi medborgare får ett större direkt inflytande över den vård som bedrivs.

Min blogg finns är nu lokaliserad i ">Linköping på Bloggportalen.se

Andra bloggar om: Valet 2006, miljöpartiet, hälso- och sjukvård


 #