Blogg gratis Logga in
Info
Min bild!
Om: I begynnelsen sprang jag ur nyfikenhet I nyfikenhet vandrar jag alltjämt Kunskap samlar jag Visdom söker jag Vem är det jag som ur nyfikenhet sprang
Kategorier
Länkar

« Rösta Långsiktigt | Konsten att få pappor att vilja vara hemma med sina barn »

Min skolpolitk del I: Overgripande behovsanalys
Joakim | 14 Augusti, 2006 21:38

Här följer en första övergripande analys av vad elever i den svenska skolan behöver. Notera att punkt två innehåller hela det pedagogiska uppdraget. Jag ska i kommande inlägg utveckla elevers pedagogiska behov. Jag vill med denna ingång och sätt att att föra skolpolitik markera mot de ständiga övertramp politker gör in i professionens sfär. Politikens roll är att föra samtal med elever, i viss mån föräldrar och skolan angående elevers behov och förutsättningar för lärande och personlig utveckling. Keps- och betygsfrågor är kvasifrågor vi kan lämna därhän denna valrörelse.

Övergripande Behovsanalys:

1.Elever har förstås först och främst individuella behov, men har således då det generella behovet att bli mött av skolan som en individ.

2.Elever har dessutom behovet att lära sig om det samhälle och den värld man hamnat i. Elever har också behov av att lära sig så pass mycket om sig själv att eleven kan ana konturerna av den funktion man kan komma att inta i framtiden.

3.Eftersom livet är här och nu och inte sedan har eleven ett behov av att skolan är så trivsam och glädjefull som möjligt.

4.Eftersom lärande och glädje kräver god hälsa har elever ett behov av god och näringsrik kost och rikliga tillfällen till motion, lek och rörelse.

5.Eftersom barn- och ungdomar är lika viktiga som vuxna har elever ett behov av att vara en integrerad del av samhället. Skolan får inte vara ett isolat.


 #
Add Comment

Ämne

Text

Ditt namn

Din e-mailadress (om du har)

Din hemsida (om du har)

 authimage