Blogg gratis Logga in
Info
Min bild!
Om: I begynnelsen sprang jag ur nyfikenhet I nyfikenhet vandrar jag alltjämt Kunskap samlar jag Visdom söker jag Vem är det jag som ur nyfikenhet sprang
Kategorier
Länkar

« Min egen litteratur kanon | Att rangordna intensitet i känslor »

Miljöpartiets Valmanifest 2006 för Hälso- och sjukvården i Östergötland
Joakim | 18 Augusti, 2006 11:46

Hur kan vi minska behovet av vård och läkemedel? Hur kan vi göra vården mer tillgänglig, i synnerhet för de med störst behov och som kanske inte alltid har så lätt att göra sin röst hörd? Hur tar vi tag i den ökade psykiska ohälsa i samhället? Och hur kan vi förbättra dialogen med medborgarna och öka engagemang, delaktighet och inflytande? Dessa mycket viktiga och centrala framtidsfrågor lyfter Miljöpartiet i ÖStergötland fram i sitt valmanifest som jag nedan presenterar i sin helhet:

1.Minska behovet av vård

Livskvalitet ger hälsa och minskat vårdbehov

Miljöpartiet har en samlad politik som i sin helhet innebär att människan kommer att må bättre, bli friskare och få ett minskat behov av hälso- och sjukvård. Vi vill att vården prioriterar det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Landstinget ska också ta sitt ansvar som samhällsaktör för en ekologisk och socialt hållbar utveckling.

2. Tillgänglig vård nära människorna

En hälsobefrämjande och sjukdomsförebyggande vård

Miljöpartiets vision om en tillgänglig vård är enkel i sin kärna: Alla ska få den vård man behöver på rätt sätt vid rätt tillfälle. Vi vill fortsätta att samla och samordna vården i Närsjukvården så att patientens behov sätts i centrum. Avgörande är ett gott samarbete med kommunerna för att undvika att människor bollas runt och faller mellan stolarna. Äldre med många olika typer av besvär, människor med psykiska sjukdomar och människor med kroniska sjukdomar är exempel på medborgare som gynnas av en sådan utveckling av närsjukvården.

3.Krafttag mot psykisk ohälsa

Flexibel samverkan runt patienten

Miljöpartiet har länge hävdat att samhället inte bara är ekologiskt utan även socialt ohållbart. Därför räcker det inte att ge psykiatrin mer resurser. Miljöpartiet vill börja med att ge så goda förutsättningar som möjligt för att barn ska få goda uppväxtvillkor. Det samhälle vi lever idag innebär, oavsett uppväxtvillkor, en hård press på unga människor. För att möta behovet av samtal och stöd vill vi att landstinget hittar samverkansformer med t. ex kommuner, religiösa samfund och ideella föreningar. När specialistvård krävs vill vi att en modern och flexibel psykiatri möter medborgaren utifrån ett helhetstänkande.

4.Läkemedel är inte alltid lösningen

Vår livsstil måste förändras och bli hållbar

Den medicinskt tekniska utvecklingen har varit fantastisk. Moderna behandlingsmetoder där nya effektiva läkemedel är en viktig del har ökat livskvaliteten för många människor. Samtidigt får vi inte glömma människans förmåga att läka sig själv genom förändrad livsstil och förändrade tankemönster. En sådan enkel sak som fysisk aktivitet på recept kan ge mycket gott resultat.

5.Lyssna till medborgaren

Ett demokratiskt hållbart Östergötland

Kommunikationen mellan väljare och politiker måste fortsätta även efter valdagen. Ett fortlöpande engagemang från alla medborgare är nödvändigt för att de politiska besluten ska bli så kloka som möjligt. Därför vill miljöpartiet att denna dialog med medborgarna förstärks. Det är också viktigt att vi medborgare får ett större direkt inflytande över den vård som bedrivs.

Min blogg finns är nu lokaliserad i ">Linköping på Bloggportalen.se

Andra bloggar om: Valet 2006, miljöpartiet, hälso- och sjukvård


 #
Add Comment

Ämne

Text

Ditt namn

Din e-mailadress (om du har)

Din hemsida (om du har)

 authimage