Blogg gratis Logga in
Info
Min bild!
Om: I begynnelsen sprang jag ur nyfikenhet I nyfikenhet vandrar jag alltjämt Kunskap samlar jag Visdom söker jag Vem är det jag som ur nyfikenhet sprang
Kategorier
Länkar

« Att döda delfiner | Därför förlorar Alliansen i Opinion »

Miljöpartiet bör släppa kravet på EU-utträde
Joakim | 26 April, 2007 10:14

Det är förstås mycket i EU-projektet man kan och ska vara kritisk till. De som driver kravet på att Sverige ska lämna EU tenderar dock att förväxla utträdesfrågan med frågan om EU är bra eller dåligt. Naturligtvis är de intimt sammankopplade men det är inte samma fråga. Tror man till exempel att:

- EU- projektet inte är dömt att misslyckas

- EU har en möjlighet att väsentligen förbättras

- EU har uppgifter som är av största vikt och som inte kan vänta

Då är det långt ifrån självklart att man utifrån åsikten att EU har stora brister drar slutsatsen att Sverige måste lämna denna gemenskap. Så är det för mig och enligt en undersökning gjord av Göteborgs Universitet(rapporterad av DN och Svd) så också för en stor del av svenska folket.

Göteborgaren och riksdagsledamoten Max Andersson drar dock inte denna slutsats. Han skriver:

”Man kan visserligen inte förneka att folkomröstningen om EMU gick väldigt bra för vår sida. Och när nu Open Europes undersökning visar att bara 4% av svenskarna vill ha mer makt till EU, och hela 78% skulle rösta nej till EU-konstitutionen så måste vi ha gjort något rätt.”

Och drar slutsatsen:

”Det är hög tid att vi börjar föra fram utträdeskravet på allvar.”

Nej, Max, vad undersökningarna säger är att trots att svenskarna är djupt kritiska till EU så inser man det finns värden med EU som är så viktiga att man ändå vill vara kvar. Min slutsats är att Miljöpartiet måste släppa kravet på EU-utträde!

Särskilt allvarligt för miljöpartiet är den koppling som svenska folket gör mellan EU och miljö. På grund av det som är vår viktigaste fråga vill svenskarna ha något som vi är emot. Denna diskrepans kan inte i längden var gynnsam för oss.

EU är inte optimalt, men det är den gemenskap i vilken vi med förenade krafter måste ta oss an framtidens stora klimatutmaningar. När jag ställer frågan om vad det skulle gagna Europa om Sverige lämnar EU brukar EU-motståndare säga att fler kanske följer efter och så småningom vittrar bygget ihop och sedan kan vi bygga upp något nytt. Bortsett från att det rimmar illa med vår ståndpunkt när det gäller EU-vidgningen, så vill jag ställa frågan HAR VI TID MED DET? Är det inte bråttom att med gemensamma krafter skapa ett uthålligt och hållbart samhälle. Kan vi sitta och vänta på den optimala organisationen?

EU är inte dömt att misslyckas och vi kan påverka. Jag t. ex var med och drev en kampanj mot att Sverige inte skulle delta i EMU, och se det gick ju bra. Europas folk var inte nöjda med EU-konstitutionen och se det bidde ingen konstitution. Carl Schlyter(som jag för övrigt helhjärtat stödjer som vår EU-parlamentariker) brukar oja sig över hur odemokratiskt EU är, men i samma andetag flödar det av exempel på hur han faktiskt har betydelse.

Nä, kära partivänner, det är dags att vi rycker upp oss och skaffar oss en tydlig politik över hur vi vill förändra EU och vad för sakfrågor vi inom dess ram vill driva. Detta kräva svenska folket och det med rätta.

Andra bloggar om: EU, miljöpartiet, politik, opinion

Pingat på intressant.se

Pingat på twingly.se


 #
User Comments
Bra och dåligt ? [Reply]
Christoffer | 26 April, 2007 10:52

Detta var intresant skrivet. Det jag skulle vilja veta är vilka delar av EU's föreslagna konstitution var det du ogillade och varför var de så hemska att de bra delarna inte upvägde dem. (Ja det är en ärligt stäld fråga, Jag är själv EU-positiv men inte blind för nackdelarna så jag försöker arbeta för att Det ska bli bättre.)

Konstitutionen [Reply]
Joakim | 26 April, 2007 11:17

Tack Christoffer!
När det gäller EU-konstitutionen så det precis som du säger en bedömningsfråga. Inte en enkel sådan. Jag menar att det finns ett stort behov av en mer tydlig fördragstext där det mer klart framgår vad som är EU's uppgift och vad som inte är det. Mycket i förslaget till konstitution var bra. De invändningar jag hade var av ganska teknisk karaktär.
Dels den så kallade Flexibilitetsklausulen som innebär att ministerrådet ifall det skulle visa sig nödvändigt kan vidta de åtgärder som behövs för att inom ramen för den politik som bestäms i konstitutionen nå något av de mål som fastställs genom konstitutionen. Vilket skulle innebära att det blir EU som får rätt att besluta om sin egen beslutsrätt.

Dels de så kallade Passerellerna, vilket är en möjlighet för EU att själva besluta att ett område ska bli överstatligt istället för mellanstatligt utan att det konstitutionella fördraget behöver ändras och godkännas av medlemsstaterna.

Fast det ska medges att det förstås är lättare att kritisera dessa förslag än att hitta på något som faktiskt kan fungera....

(no subject) [Reply]
Jimmy | 26 April, 2007 11:44

Det finns fler miljöpartister än Max Andersson...

(no subject) [Reply]
Joakim | 26 April, 2007 12:06

Uppenbart....

(no subject) [Reply]
Jimmy | 26 April, 2007 13:34

...så jag hoppas att du lyckas väcka diskussion inom partiet, skulle jag naturligtvis ha skrivit också. ;-)

(no subject) [Reply]
Joakim | 26 April, 2007 21:37

Jag gör mitt bästa;)

(no subject) [Reply]
Jimmy | 27 April, 2007 08:00

Är du med i nätverket Grönt Europa (som inte är något officiellt nätverk inom Mp, men kanske borde bli...)? Medlemskap eller inte i EU är kanske en icke-fråga som monarkin, men vilket slags Europa vi vill ha borde verkligen inte vara en icke-fråga. Det måste föras mer diskussion inom Mp om det. Jag tycker att Attac Europa har helt rätt förhållningssätt.

Grönt Europa [Reply]
Joakim | 27 April, 2007 09:20

Med och med..., men jag finns med på epostlistan och jag var med och skrev under en DN artikel för några år sedan. Sådana här falangbildningar får ju inte bli för starka. Alla miljöpartister delar ju den grundläggande oron över vad den här världen är på väg och det är den identiteten som är starkast.

(no subject) [Reply]
Max Andersson | 27 April, 2007 15:51

Joakim

Miljöpartiet har redan en politik för hur EU borde förändras. Läs till exempel Ulf Holms och min motion EUs framtid. Den är inte så lång, men det betyder att den är tillräckligt kort för att läsas. Gör gärna det och se om du håller med.

Problemet med den motionen och VARJE annat förslag om hur EUs struktur borde förändras är dock att ändringar måste godkännas av samtliga 27 medlemsstater. Det är i praktiken omöjligt att reformera EU till något bra.

Jag tycker förresten inte att det underligt att vi EU-motståndare tappar några procent i opinionen när ingen större organisation, inte ens Nej till EU, har drivit utträdeskravet på åtta år. Även jag själv har lagt enormt mycket mer tid på att jobba med konstiutionen än utträdesfrågan under den tid jag jobbat med EU-frågorna i riksdagen.

Vi har visserligen varit väldigt framgångsrika i opinionsbildningen mot EMU och konstitutionen, men efter åtta års paus så tycker jag det är hög tid att vi som vill ut ur EU tar itu med utträdesarbetet igen.

Och då behöver vi en helt ny retorik än den vi hade på nittiotalet. Idag håller det inte att tala om varför det var fel att gå med. Nu måste vi börja tala om vad det är som kan bli bättre av att Sverige går ur.

utträde [Reply]
Joakim | 27 April, 2007 16:56

Jag ska läsa den och kommentera den. Men om den är så bra, så blir det ju obegrepligt varför vi vill lämna EU. Och där är vi ju glädjande nog överens, nämligen att debatten om utträde måste handla om just för- och nackdelar med att Sverige lämnar EU. Det ser jag fram emot!

Vidare är vi ju också överens om att det finns ett värde att diskutera dett åtminstone internt.
Vad anser du synpunkten att både du och jag egentligen bör ligga lågt och inte tycka så mycket?

Tack, för ett bra svar Max!

(no subject) [Reply]
Jimmy | 27 April, 2007 23:23

Max: Jag tycker det är väldigt bra att du och andra jobbat mer med konkreta frågor som konstitutionen än själva utträdeskravet. Det ger större möjligheter för EU-motståndare (som du) och EU-skeptiker (som jag) att enas, än just frågan om ja eller nej till EU. Du har å andra sidan inte varit särskilt tyst om vad du anser skulle bli bättre om Sverige gick ur, så det tror jag inte du kommer att ha några problem med i fortsättningen heller. :-)

Men jag kan för min del inte låta bli att känna att det här med att se utträdet ur EU som lösningen på all världens problem är litegrann en motsvarighet till en del vänsterpartisters ståndpunkt att förstatliganden löser alla problem. (Och för min del är den - i mina ögon svartvita - inställningen den största tveksamheten jag känner inför Mp:s politik.)

Men jag ska definitivt läsa er motion!

(no subject) [Reply]
Max Andersson | 28 April, 2007 23:01

Jimmy

Låt mig svara med några motfrågor:
Tycker du att djurrättsaktivister ska sluta tala om djurrätt och bara jobba för djurskydd istället? Jag antar att du inte tycker det.

Tycker du att Natomotståndare borde strunta i att argumentera mot Natoövningen i Göteborg och istället bara koncentrera sig på "den bredare" frågan att några av de skepp som ingår i övningen kan ha kärnvapen?
Återigen misstänker jag att du ser en fördel i mångfald.

Oenighet mellan grupper inom samma politiska spektrum är inte en svaghet utan en styrka. Och mångfalden är särskilt viktig när det som i EU-frågan, är så att de radikala har en realistisk och genomförbar politik. (EU kan inte reformeras i grunden med mindre än att flera länder hotar med utträde.) De mindre radikala krafterna har visserligen även i denna fråga en hel del att bidra på sitt sätt, men det betyder inte att alla måste tycka som dem. :-)

Tanken på att det skulle finnas något slags "rätt linjen" i politiken som alla borde ställa upp på är förresten en gammal kommunistisk ide från Lenin-Stalin tiden. Eller som Miljöförbundets Motmaktsgrupp uttryckte det in den klassiska broschyren "Att nå segrar" strax efter kärnkraftsomröstningen:

Den rätta linjen är oftast fel.

(no subject) [Reply]
ugge | 29 April, 2007 13:41

EU suger fett!!!

(no subject) [Reply]
Jimmy | 29 April, 2007 20:22

Max: Jag är ledsen, men jag förstår inte riktigt vad du menar. Eller, jag förstår precis vad du skriver, men menar du att jag förespråkade något sådant? I så fall uttryckte jag mig otydligt.

(Det är väl snarare en "antingen ja eller nej"-syn på EU som är uttryck för "den rätta linjen"?)

(no subject) [Reply]
Max Andersson | 30 April, 2007 16:00

Jimmy
Det lät faktiskt som att du förespråkade det man skulle kunna kalla "den minsta gemensamma nämnarens" politik.

Jag anser inte att utträde är den "enda rätta linjen" att driva. Det är visserligen den enda linjen som kan lösa problemet, men det är samtidigt väldigt bra (och en stor strategisk fördel) att det finns människor som ser många av problemen med EU, även om deras idéer om lösningar på de stora problemen inte är realistiska.

Den fördelen är så stor att om Junilistan skulle komma till insikt om att deras politik är orealistisk skulle vi behöva uppfinna de på nytt.

Men detta hindrar mig naturligtvis inte från att försöka övertyga dig och Joakim om att EU ständigt blir sämre och inte kan reformeras till något bra, samtidigt som att framtiden måste byggas (i första hand) på understatlighet och mellanstatlighet istället för stora centralistiska strukturer där de maktägande intressena har ett strukturellt övertag.

(no subject) [Reply]
jimmy | 02 Maj, 2007 16:33

Nej, det jag förespråkade var det är bra t ex när EU-skeptiker och EU-motståndare enas i sin kritik av förslaget till kontitution (på de punkter där de håller med varann), när EU-förespråkare och EU-skeptiker enas om utvidgning av EU osv. Jag har svårt att se hur det skulle kunna vara att förespråka någon "rätt linje", när ställningstagandet hela tiden beror på den konkreta frågan. Det är snarare raka motsatsen till renlärighetsiver.

Självklart vill jag lyssna på dina argument om EU, även om jag själv uppfattar det som väldigt ensidigt att EU är dåligt (allt med EU är naturligtvis inte bra) och aldrig kan bli bättre (är inte det lite väl deterministiskt?).

Add Comment

Ämne

Text

Ditt namn

Din e-mailadress (om du har)

Din hemsida (om du har)

 authimage