Blogg gratis Logga in
Info
Min bild!
Om: I begynnelsen sprang jag ur nyfikenhet I nyfikenhet vandrar jag alltjämt Kunskap samlar jag Visdom söker jag Vem är det jag som ur nyfikenhet sprang
Kategorier
Länkar

« Händer det inget kan vi ju i alla fall tala om SEX | Medborgarlön: att leva på andras bekostnad? Del I »

Lukrativt att ta över och driva vårdcentral
Joakim | 06 Augusti, 2007 11:25

I Folkbladet har det under senare delen av sommaren förts en diskussion om privata vårdcentraler med fokus på vinster och effektivitet.

Vårdcentralen Östertull AB hade en vinst före skatt på 7,1 miljoner kronor. I februari höll bolaget årsstämma och vinsten skulle delas ut. 3,3 miljoner i utdelning till aktieägarna blev stämmobeslutet och som då kunde delas av de två ägarna.

Liknande gällde för Kneippen gruppen som driver tre vårdcentraler i Norrköping. 17 aktieägare kunde där dela på 5,2 miljoner kronor


Vad ska man säga om det här? Normalt sätt brukar man ju helt enkelt applådera att en verksamhet går med vinst och ägarna får valuta för sina investeringar. Vad är problemet?

En första fråga som inställer sig är förstås hur det kan komma sig att just dessa vårdcentraler går så bra? Har de sockrade avtal med landstinget som gör att överskotten är oundvikliga? Nej, så är inte fallet de har precis samma avtal som alla andra vårdcentraler i landstingets egen regi?

Ok, då är det alltså på utgiftssidan vi får leta. Naturligt är då att titta på kvalitet och effektivitet. Har kvaliteten drastiskt försämrats? Nej, det kan man nog inte säga, dels för att landstinget har svårare att kvaltitetskontrollera den privata verksamheten, men framförallt för att den antagligen inte har försämrats.

De privata vårdgivarna är alltså så mycket effektivare, vad beror det på? Själva säger de via Folkbladet så här:

"- Medan landstingets vårdcentraler till och från har tickat minus så har vi tickat plus hela tiden, säger Boel Lindberg som själv har funderat mycket på varför det går så bra.
En förklaring tror hon kan vara att man har en förhållandevis liten administration, få chefsnivåer och ett stabilt gäng i personalen. Hyrläkare har man aldrig behövt ta in eftersom alla läkartjänster varit besatta kontinuerligt under alla år.
"

Att man har en liten administration beror ju på att man inte solidariskt är med och finansierar den landstingsövergripande administrationen, vari bland annat kvalitetskontroll av verksamheten ligger. Detta hamnar således enligt min mening inte på någon plussida. Att man har få chefsnivåer hänger naturligtvis ihop med detta.

Den viktigaste förklaringen är nog ändå att man har ett friskt, engagerat och stabilt team av läkare och sköterskor och att man sluppit ta in hyrläkare. De som är delägare har ju dessutom ett givet självintresse i att verksamheten går bra.

Vad är då problemet? Problemet är, menar jag, inte i första hand att man tar ut vinst, utan att det inte riktigt förhåller sig så som jag beskrev ovan om den riskvilliga entreprenören som går in med eget kapital för att sedan välförtjänt ta ut en vinst.

Så vitt jag förstår går man inte in med en krona själv, utan tar helt enkelt över en verksamhet i lokaler med befintliga inventarier och utrustning. Därtill ges ofta ett generöst startbidrag, för Östertulls del 1,9 miljoner. Pengar som delvis kunde finansiera en reklamkampanj för att öka listningen till just deras vårdcentral.

Avslutningsvis råder det ändå vissa frågetecken kring kvalitet. En av de stora utgiftningsminskningarna har skett vi minskade kostnader för läkemedelsförskrivning. Detta kan både vara positivt och negativt beroende vad det är man har minskat förskrivningen av och utifrån vilka indikationer det handlar om.

Jag är inte motståndare till att ett begränsat antal vårdcentraler bedrivs i privat regi och att de för all del tar ut vinst. Omständigheterna kring hur man blir delägare bör dock ses över. Man bör också fundera på vilken typ av administration som även den privata verksamheten är beroende av, t. ex samverkan inom närsjukvården. Detta arbete är knappast överflödig byråkrati som inte bör bäras av alla.

I övrigt fungerar dessa vårdcentraler som en blåslampa för den landstingsdrivna verksamheten. I detta fall visar det sig att A och O är en engagerad personal som brinner för sin verksamhet. Visserligen finns det vårdcentraler i landstingets regi som fungerar minst lika bra som de privata, men det blir liksom lite extra tydligt när det skrivs i miljonbelopp på utdelningscheckar.

Andra bloggar intressant om: privatisering, vårdcentraler, hälso- och sjukvård, Folkbladet, Norrköping, Landstinget i Östergötland


 #
User Comments
(no subject) [Reply]
Crap shit | 06 Augusti, 2007 12:48

Att läkare är giriga kände man väl till. Haha!
Liksom dessa jävla politiker som ska lägga näsan i blöt och tjäna 50 papp i månaden.

På gränsen! [Reply]
Joakim Hörsing | 06 Augusti, 2007 12:50

Detta är verkligen på gränsen för vad man kan skriva på min blogg.
Än så länge tillåter jag anonymitet...

(no subject) [Reply]
Jan-Ove Svensson | 06 Augusti, 2007 20:28

Kan det helt enkelt inte vara så att privata entreprenörer har den kreativitet som ett tungrott byråkratiskt landsting inte har?
Och att det är därför de lyckas effektivisera sin verksamhet. VAr glad åt detta och inte så misstänksam och missunnsam!

Add Comment

Ämne

Text

Ditt namn

Din e-mailadress (om du har)

Din hemsida (om du har)

 authimage