Blogg gratis Logga in
Info
Min bild!
Om: I begynnelsen sprang jag ur nyfikenhet I nyfikenhet vandrar jag alltjämt Kunskap samlar jag Visdom söker jag Vem är det jag som ur nyfikenhet sprang
Kategorier
Länkar

« Klarläggande angående Omskärelse | De fem småpartierna borde hitta strategi gentemot S och M »

Den dolda faktorn bakom trafikdöden
Joakim | 10 Augusti, 2007 23:36

NTF kritiserar Vägverket för den omfattande trafikdöden. Regeringens trafiksäkerhetsmål för 2007 har med de hittills 275 döda redan spräckts

De främsta orsakerna till de många dödsbringande olyckorna är enligt NTF:

- Avsaknaden av alkolås i bilarna

- Inkonsekventa hastighetsgränser

- För många osäkra korsningar

Sifforna för tafikdöd verkar de senaste decennierna pendla upp och ned och det ser ut som att vi nu är i en uppåt trend. Min erfarenhet är att vägarna i Sverige blir allt bättre och Vägverket gör många goda insatser för att öka trafiksäkerheten. Varför går inte trafikdöden linjärt nedåt?

Jo, det skulle jag tro beror på den dolda faktorn: ekonomin eller antalet körda mil. Det stora tappet i antalet döda ägde rum parallellt med de svåra åren i början och mitten av 90-talet och det var då idéer om nollvision föddes. När sedan ekonomin började vända uppåt så så hejdades den utvecklingen och det var då de stora trafiksäkerhetssatsningarn eskalerade. Detta var framgångsrikt, men nu börjar åter ekonomin komma i fatt oss. I brinnnande högkonjunktur färdas vi och varor mer än någonsin påvägarna.

Ibland fokuserar vi enbart på bilismens negativa påverkan på miljön, men det finns uppenbart även andra skäl till minska på bilåkandet. 500 döda i år kansek! En hel Estoniakatastrof.

Andra bloggar intressant om: trafik, trafikdöd, trafikolyckor, bilism, politik, NTF, Vägverket


 #
User Comments
trafikdöd [Reply]
Stig Lindahl | 11 Augusti, 2007 05:53

Ang. Den dolda faktorn bakom trafikdöden.
Man har ju uppenbarligen glömt att ta med de farligaste beteendena i trafiken, nämligen de vårdslösa förare som inte använder blinkers, samt prat i mobiltelefon vilket gör bilföraren okoncentrerad på körningen. Sverige är väl snart det enda land i Europa som tillåter detta farliga beteende, i de flesta länder får man bara använda mobil med hands-free.

Alkotest på offer? [Reply]
Frankietoy | 11 Augusti, 2007 11:25

Är det någon som vet om man tar alkoholtester på förolyckade förare? Förr i tiden gjorde man inte det. Jag tror att alkohol är en stor bidragande faktor till trafikdöden.

(no subject) [Reply]
Joakim | 11 Augusti, 2007 22:02

Alkohol är säkert en betydande faktor, vilket ju också NTF framhåller genom kravet på alkolås. Blinkers är nog en förklaring till många bilolyckor, kanske dock inte så många av dödsolyckorna. Vad gäller mobiltelefon är väl frågan hur efterlevanden av ett sådant förbud skulle bli?

Add Comment

Ämne

Text

Ditt namn

Din e-mailadress (om du har)

Din hemsida (om du har)

 authimage